Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Brillbird
θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Χριστίνα Ιορδανίδου, αντιπρόσωπο και Official Brillbird Educator για την Κρήτη.